‘Corona is een spel­breker en een game­changer’

Ook voor Baandomein, de grootste netwerkorganisatie op de Limburgse arbeidsmarkt, betekende de intelligente lockdown razendsnel omschakelen naar digitale dienstverlening.

“We redden ons prima met videobellen, webinars en onze interactieve nieuwsbrieven, maar we missen de bijeenkomsten met de beslissers, managers en medewerkers van onze leden”, vertelt directeur Ilonka Sinkeldam. “Voor betrokkenheid en verbinding moet je elkaar gewoon in groepsverband zien. Helaas hebben we onze management ontbijtsessie met Jeroen Smit in maart moeten annuleren. Die schuift door naar het najaar. In juni organiseren we normaal gesproken een conferentie omtrent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook die is op de lange baan geschoven. De 3e editie van het HumanRecruitMent-Event hopen we wel nog dit jaar te mogen organiseren.”

ONGEWENSTE ADEMPAUZE

“Wat ik bovendien erg betreur is dat het coronavirus voor een ongewenste adempauze in het arbeidsmarktdebat gezorgd heeft,” zegt Sinkeldam. “Het begon begin dit jaar zo goed met de prikkelende rapporten van de commissie Borstlap en het World Economic Forum over het aanpassingsvermogen en de skills van de beroepsbevolking. We keken ontzettend uit naar het debat hierover in ons netwerk. Zeker omdat dit al een aantal jaren de speerpunten in onze missie en activiteitenprogramma’s zijn. Wij lopen in Nederland daarmee voorop, zoals vorig jaar bleek toen wij bij de SER waren. Helaas zijn beide rapporten volledig naar de achtergrond verdwenen. Corona is een spelbreker en een gamechanger.”

‘Corona is een spelbreker en een gamechanger’

Ook voor Baandomein, de grootste netwerkorganisatie op de Limburgse arbeidsmarkt, betekende de intelligente lockdown razendsnel omschakelen naar digitale dienstverlening.

“We redden ons prima met videobellen, webinars en onze interactieve nieuwsbrieven, maar we missen de bijeenkomsten met de beslissers, managers en medewerkers van onze leden”, vertelt directeur Ilonka Sinkeldam. “Voor betrokkenheid en verbinding moet je elkaar gewoon in groepsverband zien. Helaas hebben we onze management ontbijtsessie met Jeroen Smit in maart moeten annuleren. Die schuift door naar het najaar. In juni organiseren we normaal gesproken een conferentie omtrent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook die is op de lange baan geschoven. De 3e editie van het HumanRecruitMent-Event hopen we wel nog dit jaar te mogen organiseren.”

ONGEWENSTE ADEMPAUZE

“Wat ik bovendien erg betreur is dat het coronavirus voor een ongewenste adempauze in het arbeidsmarktdebat gezorgd heeft,” zegt Sinkeldam. “Het begon begin dit jaar zo goed met de prikkelende rapporten van de commissie Borstlap en het World Economic Forum over het aanpassingsvermogen en de skills van de beroepsbevolking. We keken ontzettend uit naar het debat hierover in ons netwerk. Zeker omdat dit al een aantal jaren de speerpunten in onze missie en activiteitenprogramma’s zijn. Wij lopen in Nederland daarmee voorop, zoals vorig jaar bleek toen wij bij de SER waren. Helaas zijn beide rapporten volledig naar de achtergrond verdwenen. Corona is een spelbreker en een gamechanger.”

COMMISSIE BORSTLAP

De commissie onder leiding van Hans Borstlap kwam na zeer uitgebreid onderzoek en brede raadpleging tot de conclusie dat de huidige wet- en regelgeving rondom arbeidsmarktbeleid niet toekomstbestendig is. De economische en sociale vooruitgang is met de huidige regels niet geborgd. Er zijn fundamentele aanpassingen nodig. Het uitgangspunt van de commissie is dat alle potentiële werkenden duurzaam actief blijven op arbeidsmarkt. Vijf bouwstenen moeten hieraan richting geven: bevorder interne wendbaarheid en rem externe flexibiliteit af, creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen, stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren, zorg voor fiscaal gelijke behandeling en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden, en kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. De laatste bouwsteen moet gefaciliteerd worden door toegankelijke ‘loopbaanwinkels’ en publiek-private samenwerkingsverbanden. Dit faciliterende aspect wordt in Limburg al jaren door Baandomein ingevuld. Het rapport werd in januari gepresenteerd, maar wordt door de coronacrisis pas in september behandeld door de Tweede Kamer. “Het rapport loopt dan alweer drie internetjaren achter”, is de mening van Sinkeldam. “Het is gebaseerd op een wereld die vandaag de dag door het coronavirus niet meer bestaat en ook niet meer zal terugkomen. Corona schuift het debat en de broodnodige investeringen in weerbaarheid en wendbaarheid van de beroepsbevolking naar de achtergrond, terwijl dit juist nu zo ontzettend belangrijk is. Die adempauze komt zeer ongelegen. Want ondanks of juist dankzij de coronacrisis zullen de investeringen in automatisering en robotisering een versnelling krijgen. Die verschuiving biedt kansen. Ook al blijft dit in het rapport van de commissie Borstlap onderbelicht.”

Je moet nooit bezuinigen op strategische kosten voor de lange termijn

EÉN MILJARD

Ook het World Economic Forum komt met een soortgelijke analyse. Onderzoek toont aan dat wereldwijd in 10 jaar tijd meer dan 1 miljard mensen moeten bij- en omscholen. Anders dreigt een gigantische mismatch tussen vraag en aanbod. Dat is niet alleen nodig om de 133 miljoen nieuwe banen in te kunnen vullen, maar ook en vooral om de huidige werkenden aan het werk te houden. Bijna de helft van de taken in de bestaande banen zal de komende jaren namelijk vervangen worden. Ook in Limburg is dat aan de orde. “De vraag naar digitale vaardigheden zoals low coding, robot proces automatisering en computational thinking neemt toe. Daar liggen kansen. Opleidingsbudgetten blijven dus ontzettend belangrijk”, benadrukt Sinkeldam. “Natuurlijk moet je in crisistijd op de kosten letten, maar je moet nooit bezuinigen op strategische kosten voor de lange termijn. Zonder een digital workforce speelt geen enkel bedrijf een rol in de 4e industriële revolutie en heeft geen enkele regio een toekomst. Ik hoop dan ook echt dat bedrijven niet dezelfde fout maken als in de vorige economische crisis toen er massaal bezuinigd werd op formele scholing en informele training. Dat heeft ernstige vertraging opgeleverd in de transitie van de arbeidsmarkt. En ook de werknemers moeten verantwoordelijkheid voor hun eigen arbeidsfitheid en prestatievermogen nemen. Meer dan ooit, binnen en buiten werktijd en met of zonder financiering van de werkgever.”

GEDWONGEN LOOPBAANPADEN

De vooruitzichten voor de Limburgse economie zijn zorgelijk. De verwachting is dat er behoorlijk wat bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden en bij anderen zullen reorganisaties tot veel boventalligheid leiden. “We zijn nu al aan het voorsorteren op de onvermijdelijke instroom van mensen in gedwongen loopbaanpaden. Juist nu moeten organisaties zich bij ons aansluiten”, vindt de directeur van Baandomein. “Via ons uitgebreide netwerk kunnen medewerkers van werk naar werk worden begeleid. We hebben in de vorige crisis bewezen dat wij als geen ander weten wat daarvoor nodig is en dat we de contacten hebben om dit intersectoraal te organiseren. Met weerbare en wendbare medewerkers als resultaat.”

!

MAURICE VAN DER LINDEN

µ

PETER MÜLLENBERG