LIOF versterkt én verduurzaamt als regionale ontwikkelingsmaatschappij de Limburgse economie. Dat doet de organisatie door startups, scale-ups en ondernemers in het mkb te ondersteunen met advies, financiering en toegang te geven tot een uitgebreid netwerk.

LIOF: duurzaamheid hoog op de agenda

Naast en na corona beheersen de maatschappelijk opgaven rond bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit zonder enige twijfel de agenda’s. De wereld verandert, de energietransitie staat voor de deur en tegelijk liggen er grote opgaves in de voedselproductie en gezondheidszorg.

LIOF versterkt én verduurzaamt als regionale ontwikkelingsmaatschappij de Limburgse economie. Dat doet de organisatie door startups, scale-ups en ondernemers in het mkb te ondersteunen met advies, financiering en toegang te geven tot een uitgebreid netwerk.

LIOF: duurzaamheid hoog op de agenda

Naast en na corona beheersen de maatschappelijk opgaven rond bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit zonder enige twijfel de agenda’s. De wereld verandert, de energietransitie staat voor de deur en tegelijk liggen er grote opgaves in de voedselproductie en gezondheidszorg.

Uitdagingen die bijvoorbeeld in de logistieke sector voor enorme veranderingen zorgen. “Zeker”, zegt Sander Hak, business developer logistiek bij LIOF. “We zien ondernemers op alle fronten innoveren en zoeken naar duurzame en efficiënte oplossingen die tegelijkertijd economisch rendement opleveren. Neem de transportwereld. Met de stormachtige groei van de internetwinkels en de warehouses is ook de druk op vervoerders sterk gegroeid. Wij vinden het als consument normaal dat we onze bestelling bij Bol of Amazon binnen een dag of nog eerder netjes thuis afgeleverd krijgen. Vervoerders moeten dat waarmaken. Dat kan alleen als ze de logistieke stromen digitaliseren om al die pakjes zo efficiënt mogelijk te vervoeren. Grote uitdaging is een perfecte belading en routering van de trucks en bestelwagens. Hoe beter, hoe minder ritten er gemaakt moeten worden en dat betekent weer lagere brandstofkosten en milieuwinst. Daarnaast is er de zoektocht naar een alternatief voor de fossiele brandstof. De CO2-uitstoot moet omlaag en bovendien is het enkel rijden op benzine of diesel eindig.”

PARTNER

De warehouses zelf kampen eveneens met logistieke uitdagingen, al zijn die van een andere soort. “Dagelijks worden er miljoenen pakjes aangevoerd en afgevoerd. Digitalisering is gewoon noodzaak, net als robotisering. Er zijn al grote stappen gezet, maar er is nog zoveel te winnen. Zeker voor het mkb is het zaak om aan te haken bij de ontwikkelingen. Zij beschikken echter niet over de benodigde middelen en/of ICT-specialisten. Juist voor de ondernemers die willen innoveren en maatschappelijke impact realiseren, wil LIOF een partner zijn die ondersteunt met het bedenken en implementeren van nieuwe systemen.” LIOF heeft diverse fondsen beschikbaar om ondernemers te steunen met het ontwikkelen van innovaties. “Belangrijk”, weet Sander Hak, “maar we bieden vooral brede ondersteuning met advies en kennis. Als coach van de mkb’ers hebben we allemaal onze specialisaties en daarnaast hebben we toegang tot een groot netwerk van ervaren ondernemers en kennisinstellingen, nationaal, maar ook in de buurregio’s in Duitsland en België. We brengen partijen bij elkaar die dan kennis delen en gezamenlijk oplossingen bedenken en creëren. Wij faciliteren en kunnen ook nog financieel ondersteunen.” Mooi voorbeeld is het project Smart Logistics E-fulfilment (SLEM), opgezet door LIOF. Verdeeld over drie werkgroepen werken ondernemers aan nieuwe digitale oplossingen, zoals een volledig geautomatiseerd douaneafhandelingssyteem en robotisering. Een OPZuid-project met in totaal ruim zeven ton steun uit het Europees subsidieprogramma, het Rijk en de provincie Limburg.”

VOEDSELWAARDE

Sjaak Berden werkt als business developer voor het agro-foodcluster van LIOF en is onder meer betrokken bij het project Voedselwaarde. “Een landelijk project waaraan alle zeven regionale ontwikkelingsmaatschappijen meewerken”, legt hij uit. “Centrale doel is de verspilling van voedsel in de hele keten van productie tot consumptie terugdringen. In Nederland gaat een kwart van het voedsel in de afvalbak. Honderd tot honderdvijftig kilo per persoon per jaar. Enorm veel ja. Zonde van de verspilling natuurlijk en ook nog eens verantwoordelijk voor zes procent van de uitstoot van broeikasgassen. De Organisatie Samen Tegen Voedselverspilling probeert met name consumenten, restaurants en supermarkten te stimuleren om bewuster om te gaan met eten, maar een deel van de oplossing ligt ook bij bedrijven in de productieketen. Daar richten we ons als LIOF op.”

Digitalisering is gewoon noodzaak, net als robotisering

VERBINDEND

De hete zomer van 2018 vormde een directe aanleiding voor het programma Voedselwaarde. “Door de hitte groeiden de gewassen niet goed en kwamen appels en tomaten niet aan de maat”, zegt Sjaak Berden. “Met grootschalige voedseldumping tot gevolg, omdat de producten niet meer voldeden aan de eisen van de handel en retail. Als reactie daarop hebben vier telersverenigingen in Zuidoost-Nederland de handschoen opgepakt om in kaart te brengen waar, wanneer en in welke mate reststromen op hun bedrijven ontstaan. Dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd waarmee de primaire sector het gesprek met partijen aan de vraagzijde kan aangaan. LIOF treedt hierbij op als verbindende partij.”

SUBSTRAAT

Het resultaat is een vijftal business cases die nu uitgewerkt worden. “Heel concreet is het bewerken van afvalgroente tot een substraat voor een insectenkweker. Het substraat dient als voedsel voor de insecten die weer verwerkt worden tot veevoer. Daar komt veel technologie bij kijken. Als LIOF brengen we de partijen bij elkaar en kunnen waar nodig ook nog subsidiëren. De komende jaren zetten we in op dit soort circulaire projecten waarbij we ook kijken naar cross-overs met andere sectoren zoals de maakindustrie en de logistiek. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we deze maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden.”

Uitdagingen die bijvoorbeeld in de logistieke sector voor enorme veranderingen zorgen. “Zeker”, zegt Sander Hak, business developer logistiek bij LIOF. “We zien ondernemers op alle fronten innoveren en zoeken naar duurzame en efficiënte oplossingen die tegelijkertijd economisch rendement opleveren. Neem de transportwereld. Met de stormachtige groei van de internetwinkels en de warehouses is ook de druk op vervoerders sterk gegroeid. Wij vinden het als consument normaal dat we onze bestelling bij Bol of Amazon binnen een dag of nog eerder netjes thuis afgeleverd krijgen. Vervoerders moeten dat waarmaken. Dat kan alleen als ze de logistieke stromen digitaliseren om al die pakjes zo efficiënt mogelijk te vervoeren. Grote uitdaging is een perfecte belading en routering van de trucks en bestelwagens. Hoe beter, hoe minder ritten er gemaakt moeten worden en dat betekent weer lagere brandstofkosten en milieuwinst. Daarnaast is er de zoektocht naar een alternatief voor de fossiele brandstof. De CO2-uitstoot moet omlaag en bovendien is het enkel rijden op benzine of diesel eindig.”

PARTNER

De warehouses zelf kampen eveneens met logistieke uitdagingen, al zijn die van een andere soort. “Dagelijks worden er miljoenen pakjes aangevoerd en afgevoerd. Digitalisering is gewoon noodzaak, net als robotisering. Er zijn al grote stappen gezet, maar er is nog zoveel te winnen. Zeker voor het mkb is het zaak om aan te haken bij de ontwikkelingen. Zij beschikken echter niet over de benodigde middelen en/of ICT-specialisten. Juist voor de ondernemers die willen innoveren en maatschappelijke impact realiseren, wil LIOF een partner zijn die ondersteunt met het bedenken en implementeren van nieuwe systemen.” LIOF heeft diverse fondsen beschikbaar om ondernemers te steunen met het ontwikkelen van innovaties. “Belangrijk”, weet Sander Hak, “maar we bieden vooral brede ondersteuning met advies en kennis. Als coach van de mkb’ers hebben we allemaal onze specialisaties en daarnaast hebben we toegang tot een groot netwerk van ervaren ondernemers en kennisinstellingen, nationaal, maar ook in de buurregio’s in Duitsland en België. We brengen partijen bij elkaar die dan kennis delen en gezamenlijk oplossingen bedenken en creëren. Wij faciliteren en kunnen ook nog financieel ondersteunen.” Mooi voorbeeld is het project Smart Logistics E-fulfilment (SLEM), opgezet door LIOF. Verdeeld over drie werkgroepen werken ondernemers aan nieuwe digitale oplossingen, zoals een volledig geautomatiseerd douaneafhandelingssyteem en robotisering. Een OPZuid-project met in totaal ruim zeven ton steun uit het Europees subsidieprogramma, het Rijk en de provincie Limburg.”

VOEDSELWAARDE

Sjaak Berden werkt als business developer voor het agro-foodcluster van LIOF en is onder meer betrokken bij het project Voedselwaarde. “Een landelijk project waaraan alle zeven regionale ontwikkelingsmaatschappijen meewerken”, legt hij uit. “Centrale doel is de verspilling van voedsel in de hele keten van productie tot consumptie terugdringen. In Nederland gaat een kwart van het voedsel in de afvalbak. Honderd tot honderdvijftig kilo per persoon per jaar. Enorm veel ja. Zonde van de verspilling natuurlijk en ook nog eens verantwoordelijk voor zes procent van de uitstoot van broeikasgassen. De Organisatie Samen Tegen Voedselverspilling probeert met name consumenten, restaurants en supermarkten te stimuleren om bewuster om te gaan met eten, maar een deel van de oplossing ligt ook bij bedrijven in de productieketen. Daar richten we ons als LIOF op.”

VERBINDEND

De hete zomer van 2018 vormde een directe aanleiding voor het programma Voedselwaarde. “Door de hitte groeiden de gewassen niet goed en kwamen appels en tomaten niet aan de maat”, zegt Sjaak Berden. “Met grootschalige voedseldumping tot gevolg, omdat de producten niet meer voldeden aan de eisen van de handel en retail. Als reactie daarop hebben vier telersverenigingen in Zuidoost-Nederland de handschoen opgepakt om in kaart te brengen waar, wanneer en in welke mate reststromen op hun bedrijven ontstaan. Dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd waarmee de primaire sector het gesprek met partijen aan de vraagzijde kan aangaan. LIOF treedt hierbij op als verbindende partij.”

Digitalisering is gewoon noodzaak, net als robotisering

SUBSTRAAT

Het resultaat is een vijftal business cases die nu uitgewerkt worden. “Heel concreet is het bewerken van afvalgroente tot een substraat voor een insectenkweker. Het substraat dient als voedsel voor de insecten die weer verwerkt worden tot veevoer. Daar komt veel technologie bij kijken. Als LIOF brengen we de partijen bij elkaar en kunnen waar nodig ook nog subsidiëren. De komende jaren zetten we in op dit soort circulaire projecten waarbij we ook kijken naar cross-overs met andere sectoren zoals de maakindustrie en de logistiek. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we deze maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden.”

!

JOS CORTENRAAD

µ

HUGO THOMASSEN!

JOS CORTENRAAD

µ

HUGO THOMASSEN