Ron Leenders, nieuwe directeur van Plataan:

‘Hier werken de Lewis Hamiltons van de zorg’

Ron Leenders trad op het hoogtepunt van de Covid-crisis aan als nieuwe directeur van geriatrisch revalidatiecentrum Plataan, onderdeel van Sevagram in Heerlen. “Ik wist niet wat ik zag. Het raakte me echt om te zien met hoeveel overgave onze medewerkers hun zorgwerk doen.”

Ron Leenders is opgeleid als arts. Zijn officiële nieuwe functie is directeur GRZ, Wlz & Behandelzorg bij Sevagram. Met name het vernieuwende karakter van de ouderenzorgorganisatie trok hem. “Sevagram hield zich zowat als eerste in Limburg bezig met geriatrische revalidatiezorg. Het klinkt misschien vreemd dat wij een eigen polikliniek hebben terwijl we naast het ziekenhuis liggen. Wat we hier doen is mensen in beweging brengen en ervoor zorgen dat ze weer snel naar huis kunnen en zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat betekent zorg op maat.” Daarvoor heeft Sevagram fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en diëtisten in dienst. Een mooi voorbeeld van vernieuwing zijn de beweegagogen die op allerlei manieren cliënten in beweging brengen en hen leren hoe bewegen weer leuk kan zijn.

WOONHUIS

Ron Leenders: “Thuis begint het oefenen en laten we eerlijk zijn, revalidatie is veelal ondersteund, begeleid en deskundig oefenen. Elke cliënt heeft daarbij een andere behoefte. Het is anders als iemand alleen thuiskomt na een herseninfarct, of bij een partner. De een woont in een galerijflat en de ander in een woonhuis. Het is maatwerk en het moet passen in je leven. Daarom is dit heel intense zorg, waarbij je alles probeert te halen uit de potentie die iemand heeft. We doen dit op hoog niveau, interdisciplinair, innovatief en technologisch ondersteund. Deze manier durf ik uniek te noemen. Wij vinden dat er voor iedereen zorg op maat moet zijn, ook al ben je bedlegerig. Soms kunnen we al heel snel met revalidatie beginnen, zoals mentale oefeningen met behulp van een innovatief beeldscherm.” begeleiden. Dat doen we altijd multidisciplinair onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Als je wil dat mensen in een goede conditie oud kunnen worden in hun thuissituatie, dan is het ook aan ons als geriatrisch revalidatiecentrum om te kijken wat we thuis kunnen doen voor mensen.”

Vanuit vernieuwing kunnen we de beste zorg garanderen

PARTNERS

Plataan Sevagram probeert hulpbehoevende ouderen zo vroeg mogelijk in beeld te brengen en werkt daarbij samen met vele partners zoals Zuyderland, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, Mondriaan, veel huisartsen en thuiszorgorganisaties. Ouderen kunnen zelfs rechtstreeks vanuit thuis naar een tijdelijk verblijf in Heerlen. De specialist ouderengeneeskunde kan op verzoek van de huisarts bij mensen thuis een geriatrische evaluatie uitvoeren. “In elke situatie is het maatwerk, ook vanuit de thuissituatie”, vertelt Leenders. “We hebben regelmatig overleg met artsen van Zuyderland ziekenhuis hier naast de deur. We bekijken of er patiënten in beeld zijn en dan wordt een volledig programma op maat gemaakt. We gaan in gesprek met de oudere in kwestie en kunnen daarbij alle informatie van het ziekenhuis gebruiken. Vervolgens verblijven mensen hier zo kort mogelijk. Meestal zijn dat trajecten van een paar weken. Dan volgen ze hun op maat gemaakte revalidatieprogramma.”

FORMULE-1

In het DNA van Sevagram zit een onvermurwbare wil om te vernieuwen en te verbeteren. Dat is in de organisatie terug te zien. Zo werkt ze als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg met het Planetree-concept, een integrale zorgvisie met een onderscheidende manier van denken, kijken, luisteren en doen, waarbij uitstekende mensgerichte zorg voorop staat. Daarbij speelt Sevagram een belangrijke rol binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, een platform van onder meer Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en andere zorgorganisaties, waar beleidsmakers, onderzoekers kennis en innovatie ontwikkelen en delen. Ron Leenders: “Je moet in verbinding blijven met je vak. We volgen alle ontwikkelingen binnen de revalidatiezorg en geriatrie, maar we vinden dat Sevagram verder moet gaan. We willen vooroplopen. Vanuit vernieuwing kunnen we de beste zorg garanderen. Hier werken mensen die vooroplopen in hun vak en die zeer betrokken zijn. In termen van Formule-1 werken hier de Hamiltons van de zorg. Of het nu gaat om het versoepelen van de maatregelen rondom corona, of het implementeren van digitale technieken, Plataan wil voorop blijven lopen in vernieuwing. Mooi dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen.”

!

DAN VANHOUDT

µ

ANNE JANNES