Week van de duurzaamheid

Al meer dan 10 jaar bestaat de nieuwsbrief van WijLimburg uit zwarte en rode regels. De zwarte voor het ondernemersnieuws en de rode voor de partnerberichten. Van 12 tot en met 16 oktober komt daar een week lang verandering in.

Voor het eerst in de geschiedenis van WijLimburg zullen er dan een week lang groene in plaats van rode regels te lezen zijn in de nieuwsbrief. Gedurende de Week van de duurzaamheid kleurt WijLimburg ook een beetje groen. Media-adviseurs Stèphanie van Heuven en Ruud Janssen zijn al druk bezig met de voorbereidingen op die week. “Duurzaamheid is niet meer weg te denken binnen het ondernemerschap. Bedrijven hebben het hoog in het vaandel staan. Het is een onderdeel van de strategie die je bedrijf toekomstproof maakt. Als grootste ondernemersplatform van Limburg willen we daar in oktober extra aandacht aan besteden. Zowel redactioneel op het gebied van nieuws, maar ook met verhalen van ondernemers die veel tijd en energie steken in duurzaamheid en dit graag willen delen met de 15.000 lezers van de nieuwsbrief van WijLimburg”, aldus Ruud Janssen.

“We bieden dus de mogelijkheid om ondernemers en organisaties te laten vertellen hoe ze samen aan een duurzame samenleving bouwen”, vult Stèphanie van Heuven aan. “Wat doet een bedrijf op het gebied van duurzaamheid zowel bedrijfsmatig als met producten en diensten?

Rijden ze elektrisch? Beschikken ze over zonnepanelen, wateropvang of warmtepompen? Hoe gaan ze met afval om? Speelt duurzaamheid een rol in het productieproces? Welke duurzame producten brengen ondernemers op de markt? Welke bedrijven verdienen hun brood door andere bedrijven te adviseren op het gebied van duurzaamheid? Hoe vertaalt zich duurzaamheid naar de inzetbaarheid van het personeel? Kortom genoeg vragen om een hele week mee te vullen.” Vooruitlopend op de Week van de duurzaamheid zal ook in najaarsnummer van het WijLimburg Magazine aandacht zijn voor dit thema. Ook daar zullen de nodige verhalen groen kleuren.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden tijdens de Week van de duurzaamheid bij WijLimburg of in het magazine, kan contact opnemen met: Stèphanie van Heuven (media-adviseur Zuid-Limburg) stephanie.vanheuven@wijlimburg.nl of Ruud Janssen (media-adviseur Noord- en Midden-Limburg) ruud.janssen@wijlimburg.nl

!

MAURICE VAN DER LINDEN

µ

GETTY IMAGES