Bij de moderne werkplek staat de werkwijze van de medewerker altijd centraal

Bij de moderne werkplek staat de werkwijze van de medewerker altijd centraal

Dienstbaar, Inlevend, Doorpakkend en Ondernemend. Dat zijn de kernbegrippen waarmee ICT-bedrijf Detron zich onderscheidt. Detron opereert landelijk, waarbij Limburg en Zuid-Oost-Brabant worden bediend vanuit het kantoor in Heerlen. Deze vestiging maakte in nauwelijks tien jaar een forse ontwikkeling door. Het personeelsbestand groeide van 2 naar 50 mensen.

De werkwijze van Detron is in de loop der jaren sterk veranderd, zegt salesmanager Harrie Beckers. ‘’Daar waar we vroeger vooral standaardoplossingen leverden en het beheer voor onze rekening namen, zijn we nu meer een strategisch partner geworden. Onze ICT oplossingen dragen bij aan de specifieke doelstellingen en processen van de klantorganisaties.’’ De klantenkring van Detron is divers. Zo bedient de organisatie grote en kleine organisaties binnen de overheid en organisaties met zowel commerciële als met publieke doelstellingen, zoals de zorg (waaronder de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en de verslavingsklinieken van U-Center). Naast haar ICT producten en diensten beschikt Detron ook over kennis en oplossingen specifiek voor de zorg, zoals zorgdomotica en hulpsystemen. Met behulp van slimme oplossingen, kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen.

MODERNE WERKPLEK

De digitale transformatie die momenteel gaande is, vraagt veel van organisaties. Medewerkers moeten makkelijk kunnen (samen)werken en tegelijkertijd flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Detrons moderne werkplek helpt medewerkers daarbij. Operations manager Patrick Scheilen vertelt: “Medewerkers willen steeds meer zelf bepalen, zoals waar, wanneer, hoe en met welke middelen zij werken. Wij faciliteren dit met onze moderne werkplek en borgen daarbij de privacy en security.” Harrie vult aan: ‘’De moderne werkplek die draait om samenwerken, waarbij het gaat om de functionaliteiten en niet om techniek. Onze werkplek slaat een brug tussen mensen, processen en techniek en maakt veilig samenwerken binnen en buiten de eigen organisatie mogelijk.’’

Harrie legt uit: ‘’De moderne werkplek is gebaseerd op standaardproducten, waaronder die van Microsoft. De werkplek is zowel op lokale devices als cloudbased te gebruiken. Daarnaast kan de werkplek geleverd worden met geïntegreerde communicatie oplossingen. Bijvoorbeeld Microsoft Teams met geïntegreerde vaste en/of mobiele telefonie.” Detron plaatst de moderne werkplek dan ook centraal in haar bedrijfsstrategie en zorgt dat aanvullende functionele- en technische services altijd ondersteunend zijn aan de gebruikerservaring. ‘’Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat een passende moderne werkplek voor iedere medewerker een positieve bijdrage levert aan productiviteit en werkplezier.’’

ADOPTIEPROGRAMMA

“De tijd dat sommige bedrijven nog zoiets hadden van ‘hier heb je het spul, pak maar uit, succes ermee’ is definitief voorbij’’, glimlacht Patrick Scheilen. Maar aan een dergelijke aanpak heeft Detron zich ook nooit bezondigd. Om de transitie van de huidige werkplek naar de nieuwe moderne werkplek voor iedereen goed te begeleiden, heeft Detron haar adoptieprogramma ontwikkeld.

Wat is nu het verschil tussen training geven en gebruikers adoptie? Dat is eenvoudig; bij training ga je uit van een tool, de specifieke functionaliteit en hoe je die gebruikt. Bij gebruikers adoptie ga je uit van de wijze waarop men werkt en welke functionaliteit of tool daarin ondersteunend kan zijn. Door de werkwijze als uitgangspunt te nemen, begint de verandering altijd met iets wat toegevoegde waarde biedt voor die persoon of groep.

Detron heeft een programma opgesteld voor gebruikers adoptie, gebaseerd op een pragmatische interpretatie van het Fasttrack-programma van Microsoft. Harrie vertelt: ‘’We hebben hierbij met name gekeken naar het gedachtengoed en deze op maat gemaakt voor onze klanten.

ICT VOOR SAMENWERKERS

Organisaties zijn sterk afhankelijk van ICT, om slimmer en veiliger (samen) te werken, productiviteit te verbeteren en om optimaal bereikbaar te zijn. Dat vraagt al gauw om een betrouwbare ICT- partner, die onafhankelijk adviseert, integreert, beheert en de regie neemt over je ICT-omgeving. Is jouw werkplek al klaar voor de toekomst?

Meer weten over Detron? Neem contact op met Harrie Beckers via Detron, CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen, 045-5666666

µ

BAS QUAEDVLIEG