Kom maar op met de toekomst

Er gebeurt veel moois in Limburg. Of het nu gaat om innovatie, circulariteit, duurzaamheid, zorgvernieuwing of het voedsel van morgen. Samen met leden, klanten en partners werkt Rabobank Limburg elke dag aan een betere en duurzamere wereld.

EMMA Safety Footwear wil een positieve voetafdruk achterlaten. De wereld mooier achterlaten dan hoe we haar gekregen hebben, onder meer door energiepositieve productie. Gulpener Bierbrouwerij wil het fundamenteel anders en beter doen voor de omgeving en de wereld en bouwt de meest duurzame brouwerij van Europa. Vanuit thema’s als duurzaamheid, vitaliteit en circulariteit maakt Zuyd Hogeschool in haar onderwijsprogramma’s een concrete vertaalslag naar projecten om Limburg en de wereld duurzamer te maken. Met een serie keramische bestratingen, die regenwater als een spons absorberen en afvoeren, levert TileSystems een innovatieve bijdrage aan een klimaatbestendige toekomst. En zo zijn er veel inspirerende voorbeelden van klanten die zich, net als én samen met de Limburgse Rabobanken, inzetten voor een sterkere leefomgeving.

VAN BETEKENIS

Harry Lempens, directievoorzitter Rabobank Roermond-Echt: “Limburg is niet alleen een fijne plek om te wonen. Het is ook een regio waar veel moois gebeurt. Met talrijke economische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen, waaraan alle Limburgse Rabobanken een betekenisvolle bijdrage leveren. Zo lopen we voorop in het ondersteunen van kansrijke ideeën en innovatieve startups via Business Innovatie Team Limburg. Met de Medicidesk stimuleren we innovaties om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. We zetten onze expertise in op thema’s als duurzaam wonen, gezonde voeding en vitaliteit. We verwezenlijken ambities en dromen van onze klanten en helpen ondernemers te groeien. Daarnaast investeren we jaarlijks een aanzienlijk deel van onze winst, het coöperatief dividend, in lokale maatschappelijke projecten. En via Rabo ClubSupport (de voormalige Clubkascampagne) dragen we actief bij aan het verenigingsleven.” Zowel landelijk als in Limburg is de Rabobank marktleider. “Binnen de grootzakelijke markt, de food- en agrisector, de zorg en het mkb, maar óók op het gebied van vermogensmanagement, verzekeringen, hypotheken en sparen”, zegt Lempens. “We doen het goed! En door binnen de Limburgse banken onze krachten te bundelen in robuuste specialistenteams, met specialistische kennis op het gebied van food en agri, grootzakelijk, vermogensmanagement, verzekeren en binnen de Hypotheek Intermediairdesk, zijn we onze klanten dichtbij huis nóg beter van dienst.”

GROWING A BETTER WORLD TOGETHER

Rabobank werkt samen met leden, klanten en partners iedere dag aan een duurzamere en betere leefomgeving voor iedereen. Lempens: “Dat doen we dichtbij huis, door bij te dragen aan de grote, maatschappelijke uitdagingen van nu, aan ontwikkelingen die ertoe doen. Als sparringpartner op het gebied van duurzaam wonen, als coach om vernieuwing te stimuleren, als specialist met kennis van vermogensopbouw, als verbinder om de zorg of de food- en agrisector toekomstbestendig te maken, als trusted advisor in de grootzakelijke markt. Wij zijn er, om ondernemers én Limburg duurzaam te laten groeien.” In de campagne ‘Kom maar op met de toekomst’ laten klanten uit Limburg zien hoe zij, samen met de Rabobank, bijdragen aan een betere wereld.

!

SUZANNE WOLTERS

µ

RICK ALBERIGS