Dejatech gaat voor leidende rol in energietransitie

Al 30 jaar heeft Dejatech internationaal een leidende positie in de ontwikkeling van warmtewisselaars en gasgestookte ketels ten behoeve van de transitie naar hr-ketels. Maar de wereld verandert en vraagt om nieuwe ontwikkelingen. Daarbij is het doel van het in Belfeld gevestigde bedrijf om deze vooraanstaande positie in de toekomst te behouden.

Jan Janssen

Dejatech gaat voor leidende rol in energietransitie

Al 30 jaar heeft Dejatech internationaal een leidende positie in de ontwikkeling van warmtewisselaars en gasgestookte ketels ten behoeve van de transitie naar hr-ketels. Maar de wereld verandert en vraagt om nieuwe ontwikkelingen. Daarbij is het doel van het in Belfeld gevestigde bedrijf om deze vooraanstaande positie in de toekomst te behouden.

Jan Janssen

Koploper blijven gebeurt door de ontwikkeling van twee innovatieve producten. Ten eerste de HybridFlex, die inmiddels in de markt is gezet en ten tweede in de nabije toekomst de waterstof gestookte ketel. “Het is de bedoeling een fundamentele bijdrage te blijven leveren in de huidige energietransitie,” legt managing director Jan Janssen uit.

MEDEAANJAGER

De nieuwe energietransitie houdt onder meer in dat fossiele brandstoffen (zoals aardgas) vervangen worden door meer duurzame energiebronnen als wind, water en de zon. Het belangrijkste doel – vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs - is om de toename van de gemiddelde temperatuur tot ruim onder de twee graden te houden. Dit is mogelijk door de CO2-uitstoot te reduceren. Bij Dejatech beschikken ze over de kennis om een essentiële bijdrage te leveren aan deze doelstelling. “Wij willen bij deze ontwikkeling niet alleen producent zijn, maar ook een medeaanjager, die een structurele bijdrage levert aan deze energietransitie. Dat kan alleen met innovatieve producten. Dejatech is altijd voorloper geweest als het gaat om energietransitie. In meer dan de helft van alle Europese cv-ketels zit een door ons ontwikkelde techniek of patent. In de afgelopen decennia hebben we 40 patenten gedeponeerd en ook met deze nieuwe ontwikkelingen verwachten we succesvol en leidend te zijn.”

VIZIER OP DE TOEKOMST

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen hebben landen verschillende maatregelen genomen. In Nederland is dit ‘van het gas af’, maar in veel landen is de overgang naar een hr-ketel op dit moment voldoende om aan deze doelstellingen te voldoen. “Ons buurland Duitsland is hiervan een voorbeeld. Buiten Europa is dit al helemaal het geval en daarmee levert de hr-ketel en dus ook Dejatech een positieve bijdrage in de klimaatdoelstellingen. Toch is ons vizier gericht op de toekomst. Daarbij staan hybride- en waterstofoplossingen centraal. In de afgelopen jaren hebben we daarin flink geïnvesteerd en tevens onze visie op losgelaten. Vandaar de keuze om vol op deze twee nieuwe oplossingen in te zetten. In de afgelopen 30 jaar heeft Dejatech een complete range aan producten neergezet die uiterst succesvol was en nog steeds is. Met deze recente ontwikkelingen willen we tevens een leidende rol spelen bij de nieuwe energietransitie. Het zijn bovendien producten waar het bedrijfsleven om vraagt. Ook daar is men zich steeds meer bewust van het belang van CO2-reductie.”

Een aantal jaren geleden leek waterstof nog een hype, maar nu wordt het echt concreet

HYBRIDFLEX

Nederland is zeker voorloper als het gaat een positieve bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast zijn steeds meer andere landen zoals Italië, Engeland en Frankrijk bezig met hybride oplossingen. Het Belfeldse bedrijf ontwikkelde in de afgelopen jaren de HybridFlex een laagdrempelig product waarmee zeker 30 tot 50 procent aan CO2-uitstoot bespaard kan worden. Een product waarvan al in 2018 tijdens de ISH-beurs in Frankfurt een demoversie te zien was. Janssen: “Hiermee kunnen bedrijven een eerste slag maken. Zeker in de industriële markt zijn nog weinig concepten op het gebied van hybride ontwikkeld. De HybridFlex is een geïntegreerd systeem waarbij een warmtepomp, een ketel (tot 300 kilowatt) plus integrale besturing zijn toegevoegd. Het is heel eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten. Zie het maar als een plug & play oplossing die tevens geschikt is voor vloerverwarming en koeling. Daarmee hebben we een voorsprong in vergelijk met andere hybrideconcepten die vaak lastiger te plaatsen zijn. Met onze oplossing kunnen bedrijven snel een bijdrage leveren aan de nieuwe energietransitie. Bovendien is de HybridFlex prijstechnisch ook zeer aantrekkelijk. Daarbij doel ik op zowel de aanschafprijs als op de kosten voor installatie. Inmiddels zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een hybride toestel met daarin een ketel tot een vermogen van 600 kilowatt.” .

WATERSTOF GESTOOKTE KETEL

Volgens Janssen is Dejatech vooral een ontwikkelbedrijf. De introductie van zowel de hybrideoplossing als de op honderd procent waterstof gestookte ketel zijn daarvan goede voorbeelden. Met die laatste oplossing verwacht de managing director nog een aantal jaren van intensief testen te moeten ondergaan. “In basis is dit geen moeilijke oplossing, wel in tijd. Daarmee doel ik op het feit dat er nu nog geen mogelijkheid is om deze ketel te plaatsen. Er is nog geen mogelijkheid voor het leveren van waterstof. Die ontwikkelingen volgen we vanzelfsprekend intensief, maar dat kost zeker nog minimaal 5 tot 7 jaar. Wij sorteren echter graag voor op de essentiële bijdrage die wij kunnen leveren aan de nieuwe energietransitie. Dit doen we op twee manieren. Op de eerste plaats kunnen wij onze HybridFlex binnen afzienbare tijd leveren als H2 ready. De klant koopt een hybride toestel voor gebruik op gas, maar als waterstof beschikbaar komt kunnen we deze ombouwen naar gebruik op waterstof. Ook initiëren we nu concepten waarbij lokaal waterstof op kleine schaal opgewekt wordt en in een bijmenging van 20 procent toegepast kan worden in de HybridFlex.”

ENTHOUSIASTE REACTIES

Behalve de optie voor een waterstof gestookte ketel wordt ook vaak gesproken over de ontwikkeling van elektriciteit ter vervanging van fossiele brandstoffen. Daarbij is volgens Janssen het probleem dat het huidige elektriciteitsnetwerk de enorme behoefte simpelweg niet aankan. “We hebben het over auto’s, woningen, bedrijfspanden en meer. Het is eenvoudiger om het gasnetwerk te gebruiken en daar waterstof door te laten stromen.” Janssen benadrukt dat verbranding van waterstof geen CO2-uitstoot genereert. Hij verwacht in de nabije toekomst dan ook een stijgende vraag naar deze ketels. “Ook de politiek is zich hier steeds meer van bewust. Kijk naar de lobby van Timmermans in Brussel. Het kan een belangrijke oplossing zijn voor de huidige milieuproblematiek.” Janssen verwacht echter niet dat de hele wereld over een aantal jaren en masse overstapt op het gebruik van waterstof. Hij denkt eigenlijk aan meerdere oplossingen. “Maar de markt is geïnteresseerd in zowel onze hybride als de ontwikkeling van een waterstof gestookte ketel. Mensen die hier komen kijken zien al snel de eenvoud van dit concept en lopen enthousiast naar buiten. Een aantal jaren geleden leek waterstof nog een hype, maar nu wordt het echt concreet.”

DUURZAME PROJECTEN

Bij al deze ontwikkelingen is het volgens Janssen wel essentieel om de samenwerking aan te gaan. Daarom is zijn bedrijf ook betrokken bij diverse projecten. Zowel binnen Limburg als daarbuiten. “Wij zien een meerwaarde in strategische samenwerking. Zo zijn we recent benaderd door Heatleap, een bedrijf dat een elektrische ketel heeft ontwikkeld. Zij wilden graag samen een wisselaar voor dit product ontwikkelen. Het is een concept dat bestaat uit een ketel, batterij plus zonnepanelen. Dit is weer een andere oplossing die bijdraagt aan de nieuwe energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.” Een tweede project is ‘Nul-op-de-meter’ (NOM) in Helmond. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame wijk waar geen gas meer aan te pas komt. “Het is de bedoeling dat wij een wisselaar ontwikkelen in dit nieuwe concept die zorgt dat water verwarmd wordt met nieuwe energiebronnen.”

Nederland is zeker voorloper als het gaat een positieve bijdrage aan de energietransitie

CIRCULAR DESIGN GROUP

Tenslotte benoemt Janssen ook het feit dat Dejatech initiator, mede kartrekker en deelnemer is binnen de Circular Design Group. Een project waarbij het circulair ontwikkelen van producten centraal staat. “Nu gebeurt dit nog vaak naar aanleiding van één enkel initiatief. Met de Circular Design Group willen wij zelf het initiatief nemen en leidend zijn. Partijen samenbrengen om nieuwe circulaire producten te ontwikkelen. We merken dat steeds meer partijen zich hierbij aansluiten. Wij willen dit zowel in Limburg als daarbuiten succesvol op de kaart zetten. De samenwerking met overheden, bedrijven en andere organisaties is daarbij essentieel. Ook zijn we deelnemer in de Limburgse Waterstofcoalitie i.o. Dit initiatief heeft als doel om in Limburg het gebruik van waterstof en de toepassingen daarvoor op de kaart te zetten. Op termijn zullen hier ook de samenwerkingen met gelijksoortige partijen in Zuid-Nederland van belang zijn. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

!

ROB BUCHHOLZ

µ

LAURENS EGGEN