Roland Pechtold

Dubbelgebruik is het nieuwe normaal

Iedere dag ondervinden we de gevolgen van de opwarming van de aarde. In de afgelopen jaren zien we de zomers heter worden en het weer extremer worden. Volgens het KNMI gaat dat zelfs sneller dan verwacht. Tijd om actie te ondernemen en stevige stappen te zetten in de nodige energietransitie. Daarom stellen de 30 energieregio’s van Nederland de Regionale Energie Strategieën (RES’en) op. In deze documenten beschrijft iedere regio welke energiedoelstellingen, die in het Klimaatakkoord beschreven staan, wanneer behaald zullen worden. Concrete ambities dus. Hoe zien de duurzame ambities van Limburg eruit en hoe gaan we die waarmaken? Welke rol kan u daarin spelen?

Roland Pechtold

Dubbelgebruik is het nieuwe normaal

Iedere dag ondervinden we de gevolgen van de opwarming van de aarde. In de afgelopen jaren zien we de zomers heter worden en het weer extremer worden. Volgens het KNMI gaat dat zelfs sneller dan verwacht. Tijd om actie te ondernemen en stevige stappen te zetten in de nodige energietransitie. Daarom stellen de 30 energieregio’s van Nederland de Regionale Energie Strategieën (RES’en) op. In deze documenten beschrijft iedere regio welke energiedoelstellingen, die in het Klimaatakkoord beschreven staan, wanneer behaald zullen worden. Concrete ambities dus. Hoe zien de duurzame ambities van Limburg eruit en hoe gaan we die waarmaken? Welke rol kan u daarin spelen?

LIMBURGSE AMBITIE

De concept RES’en van energieregio’s Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg liggen op tafel. Hieruit blijkt dat de provincie inzet op een opwek van minimaal 2,3 terawattuur aan duurzame energie. Deze inzet kan zelfs oplopen tot 3 terawattuur. Deze terawatts aan groene energie zullen opgewekt worden met onder andere grootschalige zonne-energie. Maar wáár gaat deze energie opgewekt worden? Het is in ons kleine land belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de ruimte. In de concept RES’en van Limburg wordt dan ook duidelijk gemaakt dat de toepassing van zonne-energie op daken en op restgronden de voorkeur krijgt. Deze ambitie vraagt om uw dak of locatie én vindingrijke oplossingen.

DUBBELFUNCTIE

Als het gaat om het vinden van de juiste kansen voor het toepassen van zonne-energie bent u bij GroenLeven aan het juiste adres. GroenLeven, marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland, focust zich dan ook op de dubbelfunctie. Mét oog voor natuur, mens en maatschappij. Zo creëert GroenLeven grootschalige zonne-energieprojecten op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten industrieterreinen, grond, water en boven zachtfruit. Roland Pechtold, eindverantwoordelijke GroenLeven, legt uit: “GroenLeven werkt iedere dag oprecht, daadkrachtig en vindingrijk aan de belangrijke missie om de wereld te voorzien van duurzame energie. ‘Het goede willen doen’ betekent voor ons integer werken en oog hebben voor de omgeving, de samenleving, mensen, natuur en het milieu. Dat zit in ons DNA. Daarom zetten wij vol in op het meervoudige gebruik van ruimte: dát moet het nieuwe normaal worden.”

Hoe zien die dubbelfuncties eruit? GroenLeven realiseerde eerder het grootste drijvende zonnepark buiten China op een zandwinplas, zonnecarports in diverse soorten en maten zoals bij een ziekenhuis en TT Assen, een beschermend zonnedak boven diverse zachtfruitsoorten en een unieke zonnebron tussen actieve start- en landingsbanen op Groningen Airport Eelde. Ook op het dak, de eerste dubbelfunctie, is GroenLeven actief: meer dan 800 grootschalige daken zijn inmiddels door GroenLeven voorzien van zonnepanelen. Verder worden door de samenwerking met Agrifirm en FrieslandCampina tot op de dag van vandaag daken van agrariërs getransformeerd tot duurzame energiebronnen. Kortom: de mogelijkheden voor vindingrijke oplossingen zijn bijzonder divers.

KRACHTEN BUNDELEN

De provincie Limburg bewijst met de komst van de concept RES’en een sterke duurzame ambitie te hebben. De kansen om die waar te maken met behulp van dubbelfuncties zijn volop aanwezig: door de krachten te bundelen kunnen deze kansen goed benut worden. Uw hulp als locatie- of dakeigenaar is daarvoor nodig. Roland: “Samenwerking is essentieel als we de energietransitie waar willen gaan maken. Wij gaan daarom ook graag het gesprek aan met bedrijven, innovatieve ondernemers, overheidsinstellingen en het onderwijs om samen duurzame zonnebronnen te creëren die écht goed doen voor de Limburgse leefomgeving, het klimaat en de portemonnee.”

!

GROENLEVEN

µ

SANNE VAN DER MOST