Boven v.l.n.r. Ivo Maas, Krista van Weert Beneden v.l.n.r. Willem van Esch, Guido Wintjens

LIOF maakt groeiambities Ivengi mogelijk

Het Maastrichtse softwarebedrijf Ivengi.com was op zoek naar een sterke partner om de snelle groeiambities waar te maken. LIOF wilde als aanjager van de digitalisering in Limburg die rol graag invullen. Een perfecte match, maar het had nog de nodige voeten in aarde voordat beide partijen het eens werden over een participatie. “Uitgangspunt is samen ondernemen.”

Ivengi.com is een van de grootste onafhankelijke software- en internetbedrijven van Limburg. Opgericht net na de millenniumwisseling, goed voor meer dan dertig banen, financieel gezond met een sterke positie in Zuid-Nederland. Maar toch hadden de oprichters en directeuren Ivo Maas en Guido Wintjens het gevoel dat er iets moest veranderen. “We waren alleen gericht op projecten”, zegt de laatste. “Eenmalige klussen, maatwerk voor bedrijven en instellingen. Websites, online softwareapplicaties en portals. Mooie projecten, maar er lag elk jaar weer de uitdaging om nieuwe projecten binnen te halen. Dat lukte prima en dat blijven we ook doen, maar daarnaast zochten we recurring business. Software ontwikkelen en inrichten voor verschillende cliënten met daaraan gekoppeld onderhoud en dataverwerking. We hadden wel plannen en ideeën, echter om die te kunnen verwezenlijken hadden we een kapitaalkrachtige partner nodig.’

RENDEMENT

Guido Wintjens voerde gesprekken met verschillende private investeerders, was enkele malen dichtbij een deal om uiteindelijk toch te twijfelen. “Investeerders zijn per definitie op zoek naar rendement. Ze willen een deel van de aandelen en meestal veel zeggenschap. Begrijpelijk als ze geld investeren in je bedrijf, maar we hebben dit bedrijf niet opgericht om het te verkopen. Uiteindelijk kwam LIOF in beeld.” Niet van harte, zo bevestigt Ivo Maas, bij Ivengi.com verantwoordelijk voor de interne operaties. “Van verschillende kanten hoorden we dat LIOF zich te veel bemoeit met de bedrijfsvoering, en over van alles wil meebeslissen. Dat wil je als ondernemer niet. Aan de andere kant is LIOF natuurlijk wel een partij die niet op winst gericht is en de Limburgse economie aanjaagt. Met een enorm netwerk. Dat sprak ons aan, reden om toch gesprekken te voeren. Tijdens deze gesprekken zijn overigens goede afspraken gemaakt over de zeggenschap en invloed van LIOF op de besluitvorming.”

KRITISCH

Guido Wintjens: “De investment managers van LIOF waren heel kritisch. Ze vroegen ons het hemd van het lijf, wilden voor alles onderbouwing. Irritant soms, maar hun opstelling heeft ons wel gedwongen om precies helder te krijgen hoe we ervoor staan, wat we precies willen en hoe de markt in elkaar steekt. Tijdens de overleggen bleek ook dat ze zich uitstekend verdiepten in onze klanten en al onze ambities checkten op feiten. Langzaam maar zeker groeide het besef dat LIOF wel eens de beste partner kon zijn om onze groeiambities waar te maken.”

Krista van Weert, één van de betrokken investmentmanagers van LIOF, knikt. “LIOF mag dan niet puur rendement gedreven zijn, we investeren in kansrijke bedrijven die iets toevoegen aan de Limburgse economie. En aan het einde van de samenwerking is het niet de bedoeling om verlies te lijden. Dat betekent dus dat we inderdaad alles willen weten, de boeken doorlichten en plannen toetsen en doorrekenen. Dat wordt in eerste instantie niet altijd als prettig ervaren maar is nodig om tot een duidelijk toekomstperspectief en weloverwogen keuze voor een participatie te komen.”

We investeren in kansrijke bedrijven die iets toevoegen aan de Limburgse economie

DIGITALISEREN

Afgelopen zomer bereikten beide partijen een akkoord over een participatie en een financiële injectie. Bedragen en percentages blijven geheim. “Policy”, zegt Willem van Esch, investment manager van LIOF en betrokken bij de deal. “Ik kan wel zeggen dat we graag investeren in Iveng.com. LIOF is er om de Limburgse economie te ondersteunen en te versterken. Als ontwikkelingsmaatschappij is het onze taak om het mkb en de Limburgse economie duurzaam te helpen groeien. De digitale transitie van Limburgse ondernemingen is daarbij essentieel en dat is dan ook een van de focusgebieden van LIOF. Wij zijn ervan overtuigd dat Ivengi.com daarin een belangrijke rol kan spelen. Met ons kapitaal geven we het bedrijf meer spankracht en de ruimte om te investeren in extra mensen om software te bouwen. We gaan niet op de stoel van de ondernemers zitten. We denken wel mee, stellen ons op als mede-ondernemers. We participeren letterlijk.”

EASYFUNDERS

De financiële injectie gebruikt Ivengi.com voor de uitrol van Easyfunders. “Een digitaal subsidieplatform voor provincies en gemeenten”, legt Ivo Maas uit. “Zo’n platform ontwikkelen is kostbaar, er steken duizenden uren werk van onze programmeurs en consultants in. Het geld verdienen komt later. Eerste afnemers zijn de Provincie Limburg en de gemeente Utrecht. Nu zijn we bezig met de gemeente Leiden. Met de bijdrage van LIOF kunnen we het ons permitteren om hier vol voor te gaan. Dit is de next step die we willen zetten.”

De subsidieportal is één voorbeeld van de innovaties die Ivengi.com in de markt zet. Net als de complete portal voor de verwerking van meterstanden van WML. Het bedrijf zet ook in op domotica/IOT-oplossingen, heeft apps voor de zorgwereld, een complete website voor Leolux, het backoffice systeem voor Shimano en helpt klanten bij het gebruik van data. Guido Wintjens: “Data zijn het goud van de toekomst. Wij kunnen het mkb helpen dat goud te vinden zodat ook zij optimaal digitaal zijn voor de toekomst. Samen met LIOF.”

!

JOS CORTENRAAD

µ

JOHAN LATUPEIRISSA

!

JOS CORTENRAAD

µ

JOHAN LATUPEIRISSA