Oude verhalen opnieuw verteld

Toen Frank en Jessica Klement tien jaar geleden hun bedrijf Klement Rentmeesters begonnen, was de financiële crisis op zijn hoogtepunt. Het aanbod was hoog, de vraag laag. Nu is dat andersom. En er is nog een verschil: erfgoed is inmiddels een ‘hot topic’ geworden. Terecht, meent het ondernemersechtpaar. “Landgoederen en erfgoed maken onderdeel uit van ons DNA.”

Jessica Klement en Frank Klement

Jessica Klement en Frank Klement

Oude verhalen opnieuw verteld

Toen Frank en Jessica Klement tien jaar geleden hun bedrijf Klement Rentmeesters begonnen, was de financiële crisis op zijn hoogtepunt. Het aanbod was hoog, de vraag laag. Nu is dat andersom. En er is nog een verschil: erfgoed is inmiddels een ‘hot topic’ geworden. Terecht, meent het ondernemersechtpaar. “Landgoederen en erfgoed maken onderdeel uit van ons DNA.”

Het valt nauwelijks op, maar in het nieuwe logo van Klement Rentmeesters ontbreekt het kwadraat-teken dat vanaf de oprichting bij de naam hoorde. Een logische stap, want het oorspronkelijke tweemansbedrijf van Frank en Jessica Klement - Klement in het kwadraat - is uitgegroeid tot een onderneming met zo’n 16 medewerkers, verdeeld over twee locaties in Gulpen en Valkenswaard. Limburg is een prima uitvalsbasis voor de activiteiten van Klement, meent Jessica. “De provincie telt meer dan vijfduizend monumenten, waaronder veel kastelen en kloosters. Wij houden van dit stukje Nederland en doen niets liever dan ons ervoor inzetten dat al die monumenten een mooie functie en/of een goede herbestemming krijgen.”

EXPERTISE

“Veel mensen denken dat de beschermde status van een monument betekent dat je er niks aan mag veranderen”, vertelt Frank. “Maar dat valt reuze mee. Er zijn hooguit wat meer regels, dus je moet goed op de hoogte zijn van de actuele wetgeving.” Daarvoor heeft Klement de juiste kennis en expertise in huis. Een van de diensten die de onderneming aanbiedt, is het adviseren van potentiële eigenaren bij de aankoop van een monument. Frank: “Op dit moment willen veel mensen de stad verruilen voor het buitenleven. Maar hoe vind je de juiste plek? Dat is het terrein van Jessica. Zij zoekt een geschikte locatie, brengt alle partijen aan tafel en zorgt voor een geslaagde match.”

“Om zeker te zijn dat het een verstandige aankoop is, betrekken we zo nodig ook experts uit ons eigen team, zoals een adviseur ruimtelijke ordening of een bouwkostendeskundige, bij de transactie”, vult Jessica aan. “Zo weet de toekomstige eigenaar dat hij een reële prijs betaalt en dat er geen bouwkundige addertjes onder het gras zitten.”

GEDONDER

Behalve potentiële kopers, adviseert en begeleidt het bedrijf ook grondbezitters en eigenaren van monumenten en landgoederen. Klement kan hen ontzorgen bij het beheer en de exploitatie van hun eigendom, ondersteuning bieden bij herbestemmingsvraagstukken en inzicht geven in alle subsidieregelingen. “De kern van ons werk zijn de vier g’s: geld, grond, gebouwen en gedonder”, lacht Frank. Dat laatste behoeft enige uitleg: “Eigenaren van monumenten hebben soms te maken met lastige zaken, zoals erfpacht, grootschalig onderhoud of het vinden van de juiste huurders. Wij treden op als intermediair, verbinden partijen met elkaar. En lossen het probleem op voor de eigenaar. Hoe meer gedonder er is, hoe leuker wij het vinden om onze tanden erin te zetten.”

KASTEELRUÏNE

De afgelopen jaren heeft Klement tal van projecten in Limburg en daarbuiten begeleid. Vaak gaat het om langdurige trajecten, waar veel geld mee is gemoeid. Zoals bij kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden. Jessica: “Met alle betrokkenen, onder wie eigenaar ASR, de gemeente Bergen en Het Limburgs Landschap, hebben we gezocht naar een geschikte bestemming. Daarbij kwamen vragen aan bod als: wat is er nodig aan investeringen en hoe maken we het landgoed rondom de ruïne toegankelijk? Nu vormt de geconsolideerde ruïne de toegangspoort naar nationaal park de Maasduinen. Een golfbaan en een horecapaviljoen maken deel uit van het landgoed. Zo is het monument veiliggesteld en heeft het een nieuwe toekomst gekregen. Wij zijn blij met dit resultaat: het verhaal van vroeger wordt hier, in een nieuwe context, weer verteld.”

VERDUURZAMING

Bij het herbestemmen en exploiteren van monumentaal vastgoed gaat steeds meer aandacht uit naar verduurzaming, merken Frank en Jessica. “Voor het merendeel hebben we te maken met grote panden, zoals kastelen of kloosters. Als je door te verduurzamen de energierekening van zo’n gebouw omlaag kunt brengen, scheelt dat behoorlijk in de kosten. Het kan soms zelfs doorslaggevend zijn bij de instandhouding van het monument.”

In opdracht van de eigenaar onderzoekt Klement onder meer de bouwkundige staat van het object of de beste manier om het pand te isoleren. “De ene keer levert een andere vorm van verwarmen het beste resultaat, de andere keer bevelen we een functiewijziging van het gebouw aan. Ook brengen we alle subsidiemogelijkheden onder de aandacht. Een goed advies vereist specialistische kennis. Die hebben wij gelukkig in huis. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er voldoende mogelijkheden om monumenten te verduurzamen. Zo is de plaatsing van zonnepanelen op Rijksmonumenten nu onder voorwaarden toegestaan.”

Bij een jubileum past het om vooruit te kijken. Op het wensenlijstje van Klement staat de uitbreiding naar andere provincies en het verder uitbouwen van het medewerkersteam. Aan de werkwijze verandert niets, zo zeggen Frank en Jessica. “Wij blijven doen waar we goed in zijn: monumenten in stand houden en onze klanten blij maken. Er is niks wat we leuker vinden dan dat.”

!

MEYKE HOUBEN

µ

ANNE LEFÈVRE