Sevagram wendbaar én duurzaam op weg naar de toekomst

De ouderenzorg is continu in beweging. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, dus is het aan zorgorganisaties de taak om de kennis van de medewerkers up to date te houden. Zeker wanneer de arbeidsmarkt alsmaar krimpt en het aantal werknemers in de zorg steeds schaarser wordt. Sevagram gaat daarom niet alleen duurzaam om met haar cliënten, maar ook met haar medewerkers. De organisatie concentreert zich bij het verduurzamen van de werknemer hoofdzakelijk op twee aspecten: diens gezondheid en diens employability.

“Een leven lang leren is ook in de zorg ontzettend belangrijk”, zegt Roel Paulus, Directeur HR. “De tijden en ontwikkelingen verlopen razendsnel, dus is het van belang dat medewerkers hun vak onderhouden en hun competenties verder uitbreiden. Het simpele feit dat je ooit een vak hebt geleerd betekent niet dat je nu uitgeleerd bent—zeker niet in deze sector.”

Een leven lang leren is ook in de zorg ontzettend belangrijk

GEZONDHEID

De zorgorganisatie probeert dat besef onder haar medewerkers op meerdere manieren te vergroten. Enerzijds door werknemers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen via ruime opleidingsmogelijkheden, loopbaantrajecten en aan de hand van constructieve waarderingsgesprekken, maar ook door het promoten van een gezonde leefstijl. “Mensen beseffen steeds meer dat ze ook goed voor zichzelf moeten zorgen”, legt Tim van de Geijn, Programmamanager Innovatie, uit. “Thuis, maar ook op het werk. Je werkt een groot deel van je leven, dus is het belangrijk dat je ergens werkt waar je plezier en welzijn ervaart.” Fysieke werkdruk speelt hierbij een belangrijke factor. “Onze medewerkers moeten veel tillen, trekken en duwen. Ze staan voorovergebogen aan het bed en werken in houdingen waar het menselijk gezien niet prettig is om in te werken, dus valt men regelmatig uit met fysieke klachten. Als organisatie zoeken wij dan ook naar mogelijkheden om de fysieke werkdruk te verlichten, bijvoorbeeld door de inzet van een exoskelet. Daarmee bevorder je niet alleen de gezondheid, maar ook het welzijn van de medewerker. Een focus op duurzaamheid van mensen—of dat nou cliënten of werknemers zijn—leidt altijd tot innovatie.”

WISSELWERKING

Cliënten en werknemers. De twee zijn bij Sevagram onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Van de Geijn is dat ook helemaal niet zo gek. “Wie goede zorg wil leveren, moet haar medewerkers hierin ondersteunen. Daarom zijn wij continu op zoek naar innovaties die iets kunnen betekenen voor zowel onze medewerkers als onze cliënten. Denk hierbij aan leefcirkels die onze cliënten vrijheid en veiligheid bieden, maar ook aan slimme sensoren voor behandelingen op afstand. Technologie kan nooit de warme zorg door mensen overnemen, maar het stelt onze werknemers wel in staat om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die van ons worden gevraagd.” Die kwaliteitseisen liggen bij Sevagram torenhoog. Dat heeft alles te maken met Planetree, een internationale zorgvisie gericht op het leveren van excellente, mensgerichte zorg. Zorgorganisaties behalen een certificaat—goud, zilver of brons—dat mede wordt bepaald door de beoordelingen van cliënten en diens families. Sevagram bezit momenteel 19 van de in totaal 111 gouden Planetree-certificaten wereldwijd. “Daarmee tonen wij aan dat al onze locaties in Heerlen en het Heuvelland voldoen aan de internationale standaard die is gericht op het leveren van uitstekende mensgerichte zorg”, licht Paulus toe.” “Dat is voor ons ontzettend belangrijk. En dat is ook de reden dat wij zeggen: als we die zorg leveren aan onze cliënten, moeten wij onze medewerkers op zijn minst dezelfde passie en bezieling geven om die excellente zorg daadwerkelijk waar te maken. Het één staat niet los van het ander. Het belangrijkste dat we hebben zijn onze cliënten, maar onze medewerkers zijn zeker net zo belangrijk.”

Als organisatie zoeken wij naar mogelijkheden om de fysieke werkdruk te verlichten

“Om die uitstekende zorg te kunnen blijven leveren, weet je dat je als organisatie altijd in beweging moet blijven”, vult Van de Geijn aan. “Je moet flexibel en wendbaar zijn, want het zorglandschap verandert razendsnel. Wat we twee jaar geleden hebben bedacht, is nu alweer achterhaald. De coronacrisis had niemand voorspeld, maar je moet er wel als organisatie op kunnen inspelen. Dat betekent dat we continu moeten innoveren en op zoek moeten naar oplossingen die niet alleen morgen, maar ook over tien jaar nog werken.”

TOEKOMST

Van de Geijn is zelf ook volop onderdeel geweest van de innovatie in de ouderenzorg. Hij begon zijn carrière bij Sevagram oorspronkelijk als ergotherapeut, maar zeven jaar later bekleedt hij een functie die destijds nog niet in ouderenzorgorganisaties bestond. “Innovatie was tien jaar geleden geen hot item in de zorg—toen lag de focus op andere zaken. Nu ziet men er het belang van in, met name in combinatie met duurzaamheid. Welzijnsfuncties zijn tegenwoordig minstens zo belangrijk als zorgfuncties. Onze organisatie boekt momenteel op veel fronten vooruitgang, denkt actief na over de zorg van de toekomst. Dat is een prachtige ontwikkeling.”

“Stilstand is achteruitgang. Zeker in deze tijd en zeker in de zorg”, besluit Paulus.

Zorg is bij Sevagram meer dan alleen zorg. Innovatie, duurzaamheid en welzijn zijn voor de ouderenzorgorganisatie net zo belangrijk—niet alleen met het oog op cliënten, maar ook met betrekking tot haar werknemers. “We moeten blijven innoveren, want stilstand is achteruitgang.”

Tim van de Geijn en Roel Paulus

!

JEFFREY STEIJNS

µ

ANNE JANNES